İŞ HUKUKU AVUKATI

İş hukuku mevzuatı konusunda uzman olan Bursa İşçi avukatı, işçi ve işveren arasında iş hukukuna bağlı olacak şekilde yaşanabilecek uyumsuzluklara karşı müvekkiline savunur ve her türlü hukuki desteği verir. Uyuşmazlık çerçevesinde işçi avukatının görevi işverenin ya da işçinin hak kayıplarına uğramaması için mevcut açılan dosya kapsamındaki gerekli çalışmaların yürütülmesi ve davanın olumlu olarak sonuçlandırılması doğrultusunda hareket etmesidir.

Bu nedenle her türlü işçinin ve işyerinin hakkını savunabilmek için dava kabul eden Bursa işçi avukatı birden fazla davaya bakarak da alanını geliştirmiştir. Tüm bu davaların olumlu sonuçlandırılabilmesi için mevcut yasalar ve mevcut hukuk üzerinden işlem yürütülür.

İşçi Avukatlarının Görevleri

İşçi avukatı genellikle tarafsız olarak davalara baktığı için doğru olanın yapılması konusunda bu süreci hızlandırmak adına çeşitli taleplerde bulunabilir. Aynı zamanda kontrollerin yapılabilmesi ve araştırmaların gerçekleştirilebilmesi adına bilirkişiye de başvurabilir.

İşçi avukatı, farklı davaları söz konusu olmuş durumlar göz önünde bulundurularak birden fazla dava açma yetkisine sahiptir. Bu davaları sıralayacak olursak Türkiye Cumhuriyetleri sınırları içerisinde en fazla tercih edilenler arasında; kıdem tazminatı alacağı davası ve ihbar tazminatı alacağı davası gibi durumlar söz konusu olduğu söylenebilir.

Bunun yanı sıra iş kazaları ve fazla mesai alacağı davası ile hizmet tespit davası ve toplu iş sözleşmeleri gibi davalarda en fazla görülen ve açılan davalar içerisinde yer alır. Tüm bu davalara konu olan işveren aksi iddia edilmedikçe işçinin hakkını savunabilmek adına kurallar çerçevesinde davaların sonuçlandırılması konusunda avukatlık görevini görür.

Bunun yanı sıra iş hukuku konusunda uzmanlaşmış olan avukatlar, birden fazla görevi üstlenerek aynı zamanda birden fazla kişinin savunulması açısından da yardımcı olur. Bu işlemler gerçekleştirilirken avukat 1 kişi ile 100 kişiyi aynı anda savunabilir. Bu durumda açılan dava doğrultusunda kişilerin birbiriyle olan iletişimleri ve davanın açılış amacı ile ilgili ortak noktaya varılması gerektirmektedir. Aksi durumda uyuşmazlıklar nedeni ile dava sırasında yaşanabilecek bazı sorunlar meydana gelir. Davanın olumsuz sonuçlandırılması gibi durumlar söz konusu olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir